Oxalsyre

Hvordan med lovligheden?

Faktisk er oxalsyre først blevet lovligt at bruge til behandling af bisygdomme (læs: varroabekæmpelse) i december 2003. Sådan at forstå at EMEA, det europæiske agentur for godkendelse af medicinske produkter, først her godkendte oxalsyren til brug i biavl.

Se en tysksproget artikel om godkendelsesprocessen: ”Beurteilung der maximalen Rückstandmenge (MRL)....”.

Oxalsyren er dermed også formelt fuldt lovlig at bruge i Danmark.


Hvorfor bruge oxalsyre?

1)    Jo flere strenge man har at spille på i varroabekæmpelsen, jo mindre vil risikoen være for at der opstår linjer af resistente mider. Selvom myresyren angriber bredt, er det ikke utænkeligt, at der kan komme resistente mider. Og håbet er, at oxalsyren kan ramme disse mider.

2)    Oxalsyren har den fordel frem for myresyren, at den kan anvendes meget sent på året – helt hen i december.

3)    Den egner sig derfor perfekt til at bekæmpe såkaldt reinvasion: hvor bierne har hentet en større mængde mider med hjem fra svagere stader, som er blevet røvet for foder.


Hvordan bruges oxalsyre?

  1. Hvornår bruges oxalsyre?
  2. Blanding af oxalsyre
  3. Opbevaring af oxalsyreblandingen
  4. Drypning og dosering
  5. Udendørstemperaturen
  6. Hvor mange gange behandles?


Se også DBF's konsulent Flemming Vejsnæs' udmærkede YouTube video om oxalsyreblanding og om drypningen


1) Hvornår bruges oxalsyre?

Oxalsyre virker ikke gennem celleforseglingen. Derfor opnår man kun en god effekt af behandlingen i perioder, hvor der er meget lidt forseglet yngel. Dvs. sent på efteråret eller først på vinteren.

Forårsbehandling er ved at vinde indpas, især hos større biavlere som alternativ til dronetavler. Man skal være lidt forsigtig med at stole på virkningen i foråret, hovedsagelig fordi der er meget forseglet yngel i stadet, når man kan komme til at behandle.
Senere end først i marts kan ikke anbefales.

En svejtsisk undersøgelse fra 2001 om oxalsyredrypning omtaler, at det er tilrådeligt at behandle fra slutningen af oktober til helt hen i december, hvor man er sikker på, at familierne er stort set yngelfri.

Se artiklen på dette link:  "Träufelbehandlung mit Oxalsäure" – igen på tysk.

Nye, omfattende tyske undersøgelser har vist, at der heller ikke er noget i vejen for at behandle i frostvejr.

DBF’s vejledning er indenfor de seneste år ændret en del, så man nu anbefaler behandling fra midten af november til hen i december, mere end en måned senere end de tidligere anbefalinger.

Tidspunktet er en afvejning mellem to yderpunkter: Venter man længe, er der til sidst næsten ingen forseglet yngel i stadet, og effekten er derfor størst. Til gengæld skader varroamiderne bierne mere, jo længere man venter med behandlingen. Derfor har DBF valgt sidst i november som anbefaling, hvor flere og flere biavlere venter til langt hen i december.

(tilbage til indholdsfortegnelse)

2) Blanding af oxalsyre

Blandingsforholdene skal overholdes forholdsvis nøje, da syren er giftig for bierne i stærkere koncentrationer.

DBF anbefaler, at man dels ikke blander alt for små mængder, hvor unøjagtigheder får for stor betydning (men husk reglerne for opbevaring). Dels at man bruger en vægt med min. 1 grams interval.

Det er en god ide at bruge varmt/lunt vand (40-50 grader) – så opløses oxalsyren meget hurtigt. Og sukkeret, som tilsættes bagefter, opløses også lettere.

Brug eventuelt demineraliseret/destilleret vand, da oxalsyren udfælder kalken i hårdt vandværksvand, så det kan være svært at afgøre, hvornår syrens krystaller er helt opløst. At krystallerne er helt opløst, er vigtigt, fordi blandingsforholdet helst skal overholdes.


DBF's dosering er som følger:

75 g oxalsyredihydrat opløses i 1 liter vand. 1kg sukker opløses i vand/syreblandingen.

Det giver 1,66 liter opløsning. hvilket er nok til godt 50 normalfamilier.

Flemming Vejsnæs har lavet en regnemaskine, hvor man med en given mængde af een ingrediens kan regne de øvrige dele ud - f.eks. et givet antal ml:

Regnemaskine for oxalsyreblanding

 

Til orientering kan nævnes, at den omtalte svejtsiske undersøgelse afprøvede denne opløsning, og fandt tegn på, at en lidt svagere koncentration gav samme effekt, men muligvis lavere vinterdødelighed. Så hvis måleudstyret er lidt unøjagtigt, bør man altså holde sig til den lave side i doseringen. Godt at vide, hvis man vil nøjes med at lave en portion til 10 bifamilier (180g, 180ml, 13g), men er usikker på sin vægts nøjagtighed.

Det er faktisk vigtigt at overholde sukkerindholdet (30% sukker gav en klart dårligere effekt). Teorien er, at syreblanding uden sukker fordamper meget hurtigt og dermed mister sin virkning, mens et højt sukkerindhold stærkt nedsætter fordampningen og derved forlænger virkningstiden.

(tilbage til indholdsfortegnelse)


3) Opbevaring af oxalsyreblandingen

En anden svejtsisk undersøgelse konkluderede, at oxalsyre kun kan opbevares i længere tid, hvis det sker ved en temperatur under 5 grader (fryser eller et koldt køleskab). Ved 15 grader bør blandingen kasseres senest efter et halvt år. Og ved stuetemperatur bør syreblandingen kasseres efter højst 14 dage.

Se artiklen på Wie und wie lange kann eine Oxalsäure-Zuckerwasserlösung..... (tysk).

Ganske kort kan nævnes, at forkert opbevaret syreblanding udvikler et højt indhold af HMF (hydroxymethylfurfural) – det samme stof, som udvikles i honning, der varmes for meget op. HMF er muligvis skadeligt for bier, så rådene angående opbevaring gives af forsigtighedsgrunde.


4) Drypning og dosering

Oxalsyreblandingen skal være lunken, før den bruges. Dvs. den bør ikke bruges direkte fra køleskab.

Blandingen dryppes ved hjælp af en sprøjte – en lille, billig engangssprøjte købt hos materialisten eller på apoteket er udmærket, men en 50 ml sprøjte er lettere at have med at gøre.

Doseringen kan give anledning til nogen tvivl, fordi den tit angives efter antallet af tavlegader med bier.

Med de sene behandlingstidspunkter, der nu er anbefalet, giver antallet af fyldte tavlegader et skævt indtryk af bifamiliens størrelse.

Derfor er man nødt til at notere sig bifamiliens størrelse allerede f.eks. først i oktober, når man gennemgår familien en sidste gang, efter færdigfodringen.

Så kan man i november eller i december bruge anvisningen her:

I den omtalte svejtsiske undersøgelse af oxalsyredrypningens virkning drypper man flg. mængder, her lidt forsigtigt holdt i underkanten (passer så også til DBF's anbefaling), fordi man som knap så erfaren biavler er tilbøjelig til at overvurdere sine familiers størrelse:


1)    20 ml i små familier (fyldte godt op på 5-6 tavler ved sidste gennemgang af stadet). Aflæggere o. lign.

2)    30 ml i store familier (fyldte godt op på 9-10 tavler ved sidste gennemgang af stadet). Normale produktionsfamilier.

3)    40 ml i meget store familier (fyldte godt op på 13-14 tavler fordelt på to kasser ved sidste gennemgang af stadet). Yderst sjældent at skulle dosere efter denne familiestørrelse! Kan måske være relevant, hvis man har slået to normalfamilier sammen p.gr.a. dronningeproblemer.


Fordel denne mængde så jævnt som muligt de bier, der er synlige.

Sidder bierne i klynge, drypper man altså kun i klyngen.

Dryp direkte på bierne og mest der, hvor de sidder tættest – meningen er, at bierne skal fordele syren i stadet ved at fordele den indbyrdes og rundt på tavlerne ved kontakt.
Syreblanding, der falder på rammer og stadebund går til spilde = mindre effektiv behandling.
Se i det følgende link omtalen af et amerikansk forsøg, som trængte lidt ind i, hvad der sker i staderne med oxalsyren:

Fordelingen af oxalsyre i stadet


(omtalt 27. august 2008 på forsiden af DBF's hjemmeside).

(tilbage til indholdsfortegnelse)5) Udendørstemperaturen

Det blev tidligere angivet, at det var vigtigt at bierne efterfølgende kunne komme ud og ”lufte sig”. Der har imidlertid ikke været undersøgelser, der underbygger synspunktet, og DBF er derfor også gået væk fra anbefalingen.

Tværtimod behandler man sydpå i Tyskland, Schweiz, Italien – og efterhånden også herhjemme i Danmark – også langt hen i december, uden forbehold for vejrforholdene.

Selv forbeholdet om, at det ikke må være frostvejr, er man gået væk fra – nye tyske undersøgelser har som nævnt ikke konstateret problemer i bifamilierne ved at behandle i frostvejr.
Tværtimod kan det være en stor fordel at behandle i frostvejr, hvor bierne sidder i tæt klynge. Drypningen klares langt hurtigere, når ingen bier flyver op eller bare kravler op på bærelisterne.


6) Hvor mange gange behandles?

De senere år er DBF gået bort fra at råde til kun at behandle een gang om året. Erfaringen viser, at bierne tåler i hvert fald to, måske også flere behandlinger.
Således er der del, især store, biavlere, der behandler både vinter og forår med oxalsyre, uden at de har konstateret skader på bifamilierne. Her bruges oxalsyren om foråret som alternativ til den arbejdskrævende droneyngelfratagelse.

Genbehandling ved stort nedfald
Selvom man bruger droneyngelfratagning og derfor ikke har brug for en forårsbehandling, kan det være en god ide at supplere med en behandling sidst i februar eller først i marts i stader, hvor der har været ekstraordinært stort nedfald af mider ved behandlingen i november/december.

Ifølge Projektgruppe Biavl er der fare på færde, hvis der er mere end 50-75 mider i stadet ved indvintring.
Regner man, som DBF's konsulenter, med en effektivitet af efterårsbehandlingen på 90-95%, når man frem til disse grænser for, hvornår man bør reagere med en ekstra behandling:

Tolereres 50 mider kan nedfaldet ligge mellem 450 stk (ved 90% effektivitet) og 950 stk (ved 95 % effektivitet).

Tolereres 75 mider kan nedfaldet ligge mellem 675 stk (ved 90 % effektivitet) og 1430 stk (ved 95 % effektivitet).

Vil man være på den sikre side, er 4-500 mider altså grænsen, hvorfra man bør gentage.

En effektivitet på 90-95% forudsætter selv sagt, at man har behandlet korrekt.

(tilbage til indholdsfortegnelse)

 


 

Jeg modtager meget gerne forslag til forbedringer og præciseringer. Ring eller skriv hvis noget ikke er så indlysende, som jeg troede at jeg skrev det!

Venlig hilsen,  Peter Bartholdy

Sidst revideret 3. januar 2015.

Begynderkursus Odder 2024
Odder Biavlerforenings begynderkursus afholdes hvert år i marts måned

Følg linket og se mulighederne,
hvis du ikke nåede kurset.

Nyhedsbreve om biavl
Følg med i de aktuelle opgaver i bigården

Foreningen på Facebook:

OBF's Facebookside

Videoundervisning
Se Jan Sæthers samlinger af videoundervisning (før 2012) her:
Video - Bien
Video - Praktisk biavl

Kalenderen
Stor oversigtskalender for Odder og Samsø

OBF mini-kalender
Klik på måneden for stor kalender

Næste begivenheder:

Foregående måned Maj 2024 Næste måned
M T O T F L S
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Login fjernet

På grund af sårbarheden i et login har vi valgt at slette funktionen.

Kontakt bestyrelsen for adgang til medlemsliste m.m.


Endelig forår! Mirabellen blomstrer .........

 


Sommerudflugt til Samsø


Honninghøst en tidlig morgen

Go to top