Du er her: ForsideBisygdommeVarroavejledningDronetavlen

Dronetavler

Sådan passer du en dronetavle - og en forklaring på, hvad den gør godt for.

Indhold:

På DBF's hjemmeside kan man også læse lidt om dronetavlerne.


3 slags dronetavler

Alt efter hvilken rytme, der passer én bedst, vælger man en 3-delt eller en 2-delt dronetavle.

Man skal dog gøre sig klart, at jo oftere der udskæres, jo oftere er der "fangstmulighed". Og derfor højere effektivitet. Men: Gå helst ikke i dine bier mere end en gang om ugen!


Den 3-delte udskæres ca. hver 7. dag. Især starten på fraskæringen kan være lidt svær at forstå. En illustration lavet af en af foreningens medlemmer kan måske lette forståelsen:

Klik her på den lille tegning:  

Den 2-delte udskæres ca. hver 10. dag. Her er fremgangsmåden ret ligetil.

Den tredje slags er den udelte tavle. Passer det dårligt at skulle udskære dronetavle hver 10. dag, er det en udvej at sætte en hel tavle i. Man kan så vente helt op til 20 dage med at tage tavlen fra. Men det uheldige er, at der så også bliver "behandlingspause" i den tid, cellerne er forseglet. Nogle sætter, for at "skåne" bierne, partier af kunsttavle ind i den hele tavle, så kun dele af den virker som dronetavle. Den får så tilsvarende mindre fangstevne. Men det er absolut bedre end ingenting.

At skifte mellem to hele tavler med 10 dages mellemrum er ifølge Flemming Vejsnæs at skyde langt over målet - man tilbyder på den måde f.eks. 4000 stk. droneyngel til f.eks. 200 mider! En 2-delt tavle er nok. Er familien så midebefængt, at den kan bruge hele tavler så hyppigt, skal der gribes anderledes radikalt ind (f.eks. dronningeindespærring eller myresyrebehandling - efter honninghøst "i utide"!)

(til indholdsfortegnelsen)

Hvordan laves en dronetavle?

Man kan ikke købe en færdig dronetavle. Så der er ingen vej udenom værkstedet/bryggerset/køkkengulvet.

Det kan stærkt anbefales at lave opdelingen af tavlen i træ. Det gør det meget lettere og hurtigere at skære ud.

Skil en ramme ad og brug delene til at lave den lodrette opdeling.

Hver ende får to små søm (f.eks. 1,2x25 mm) - ikke for tæt på kanten af træet, så flækker det. Man kan også (med passende forboring) bruge en lille skrue (f.eks. 3,5x25 mm) i hver ende. Det er rart, at tavlen hænger så godt sammen, at den kan tåle bortskæringen af vokset. Og senere på året tåle at gå igennem vokssmelteriets rammevask.


Tredelt tavle 7 dage efter at den er sat til første gang, sidst i april.     


Hvornår sættes dronetavlen i stadet?

Ifølge Flemming Vejsnæs er det især de første to dronetavler, der er vigtige. Også varroamiden er "programmeret" til at sætte alle sejl til, når bierne begynder at yngle.

Dvs. at dronetavlen skal i stadet, så snart man er sikker på, at dronningen for alvor er igang.

Og dronningen går først rigtig i gang, når bierne indbærer pollen i større mængder.

Uden pollen, ingen yngel og intet dronecellebyg.

Tommelfingerreglen er (udover det med pollenindbæringen), at dronetavlen sættes til, når tiden er til at gennemgå yngellejet og f.eks. rense ud i trugstaderne - hvor bierne kan tåle at få skilt yngellejet ad. Det tidspunkt kan de fleste bare lidt erfarne biavlere rådgive om.

Som regel vil det være i en lun periode midt i eller i slutningen af april.

Foråret 2004 satte f.eks. Klaus Langschwager sine dronetavler i lige omkring 4. april, men da havde der også været ekstraordinært fint vejr i en periode.

(til indholdsfortegnelsen)

Kan dronetavlen sættes i for tidligt?

Selvfølgelig er der ingen mening i at sætte dronetavle i, før bierne begynder på yngelansætningen for alvor.

Og normalt begynder anlægget af droneceller lidt senere.

Denne forskydning kan variere meget. Klaus Langschwager siger, at f.eks. unge, "potente" dronninger venter længe med at starte på droneproduktionen. Og at en birace som Carnica modsat kan finde på at starte rigtig tidligt.

Langschwager understreger til gengæld, at man ikke skal være så bange for at sætte dronetavlen i for tidligt. Bier i dag kan sagtens klare det ekstra byggearbejde. Langschwager er endda overbevist om, at det giver sundere og dermed stærkere bifamilier, at de får det ekstra, udrensende byggearbejde.

Er bierne ikke klar til droner, når tavlen kommer i, bygger de arbejderceller, og dem skærer man bare væk. Når tavlen så skal på plads igen, rykkes den en tavle bagud (se nedenfor) – så står den der og venter på, at bifamilien udvider yngellejet og bliver mere klar til at bygge dronebyg.

De spildte æg betyder stort set intet, for dronningen har alligevel rigelig kapacitet i forhold til det antal celler, der er til rådighed på denne årstid. Passer man tavlen en gang om ugen er det kun få af æggene, der når at udvikle sig til foderkrævende larver.

Det, der belaster bierne, er opfodringen af larver, ikke byggearbejdet (eller æglægningen).

Også her finder man et godt argument for at arbejde med tredelt tavle.

(til indholdsfortegnelsen)

Hvor placeres dronetavlen?

Dronetavlen sættes helt op til yngellejet her i det tidlige forår.

Og på den plads i stadet bliver den. Dvs. at den efterhånden kommer til at sidde godt inde i yngellejet.

I stærke familier med mange yngeltavler kan man roligt sætte dronetavlen godt ind i yngellejet fra starten (Langschwager).

Undersøgelser har vist, at bierne er meget mere tilbøjelige til at blive ved med at genopbygge/udbygge dronetavlen, hvis den sidder midt inde i yngellejet. Det er også her, at færdselen af bier er tættest, og dermed også her der er den største tæthed af mider. Og dermed igen større chance for at få hunmiderne til at bruge dronetavlen.

Når man har sat første magasin på sine opstablingskasser, og dronningen er godt igang i den nye kasse, kan man roligt flytte dronetavlen op i den nye afdeling af familiens yngeleje. På den måde forstyrrer man familien mindst muligt, når man skal passe dronetavlen.


Små familier og dronetavle?

Flemming Vejsnæs forklarer, at dronetavlen sættes til i produktionsfamilierne.

Så de små familier, som skal slås sammen, må vente med dronetavlen til de er forenet til den størrelse, man vil bruge til produktion. Oftest bliver de jo forenet med en større familie, som har dronetavle. For små familier tager simpelthen ikke dronetavlen i brug for alvor.


Familien har ikke haft overskud til at udbygge tavlen fuldt ud.

Læg mærke til arbejderbygget til venstre.

(til indholdsfortegnelsen)

Når dronetavlens udvikling bliver uregelmæssig!

Bierne følger ikke altid lærebogen! Derfor er man nødt til af og til at træffe et valg på stedet:

1) Især tidligt på sæsonen bygger nogle familier arbejderceller i stedet for droneceller. Skær de dele af dronetavlen, der mest indeholder arbejderceller væk, inden bierne bruger for mange resourcer på at fodre larver. Ryk den en tavle bagud i forhold til yngellejet. Bliv ved med bortskæringen, indtil der mest bliver bygget droneceller i tavlen. Med mindre der er noget galt i familien, skal det nok komme ret hurtigt.

Vær ikke ked af at skære nybyggede dele ud. En sund bifamilie har efter sigende endda godt af at bygge, bla. fordi det har udrensende virkning (den man udnytter ved den såkaldte dobbelte omsætning i tilfælde af bipest).

2) Trækpauser og mange andre forhold i stadet kan betyde, at dronetavlen udbygges langsomt og derfor ikke er forseglet "til tiden". Først og fremmest: Skær kun tavledele væk, der overvejende er forseglet! Er der ingen eller kun ganske få forseglede celler, så vent med at skære fra til næste gang.

Det gælder dog kun ved 7 og 10 dages cyklus! Bruger man hel tavle med 20 dages cyklus, må man ud igen i god tid inden ynglen i tavlen kryber - kan man ikke vurdere ynglens alder, skal man ud senest 12 dage efter.

Miderne opsøger kun de åbne celler indenfor det sidste døgn før forseglingen, så man risikerer, at bierne har opfodret droneynglen til ingen nytte, hvis den fjernes før forseglingen.

Næste gang vil det så ofte være nødvendigt at skære flere afsnit af dronetavlen - alle forseglede dele skal skæres bort, ellers risikerer man at droner (og mider) er klækket næste gang man kommer!

Men husk: hvis ellers familien stadig er nogenlunde sund og stærk, lader man (hvis det passer i ens ferieplaner!) dronetavlen sidde og virke så længe som muligt - dvs. til midt i/slutningen af juli. Selvom der i perioder slet ikke bliver bygget på den eller ynglet i den. Man kan med tiden lære at bruge den som en god indikator for bifamiliens tilstand.

(til indholdsfortegnelsen)

Hvornår stopper man med dronetavlen?

Erfaringsmæssigt er det sjældent, at dronetavlen fungerer tilfredsstillende, når vi når hen sidst i juni. Tit vil man i juni se den blive brugt som honningtavle med jævne mellemrum (høst den!).
Her vil mange tage konsekvensen og fjerne tavlen.

Hen i juli (ofte først sidst i måneden) holder dronningen selv op med at producere droner.

Hold øje med hvornår der ikke længere er æg i dronecellerne. Når det anden gang i træk er tilfældet, har i hvert fald dronningen besluttet, at der ikke er brug for flere droner – og så kan man roligt fjerne tavlen. Ellers bliver den iøvrigt også brugt til arbejderyngel og honningopbevaring!

(til indholdsfortegnelsen)


 

Jeg modtager meget gerne forslag til forbedringer og præciseringer. Ring eller skriv hvis noget ikke er så indlysende, som jeg troede at jeg skrev det!


Venlig hilsen,  Peter Bartholdy

Begynderkursus Odder 2024
Odder Biavlerforenings begynderkursus afholdes hvert år i marts måned

Følg linket og se mulighederne,
hvis du ikke nåede kurset.

Nyhedsbreve om biavl
Følg med i de aktuelle opgaver i bigården

Foreningen på Facebook:

OBF's Facebookside

Videoundervisning
Se Jan Sæthers samlinger af videoundervisning (før 2012) her:
Video - Bien
Video - Praktisk biavl

Kalenderen
Stor oversigtskalender for Odder og Samsø

OBF mini-kalender
Klik på måneden for stor kalender

Næste begivenheder:

Foregående måned Maj 2024 Næste måned
M T O T F L S
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Login fjernet

På grund af sårbarheden i et login har vi valgt at slette funktionen.

Kontakt bestyrelsen for adgang til medlemsliste m.m.


Endelig forår! Mirabellen blomstrer .........

 


Sommerudflugt til Samsø


Honninghøst en tidlig morgen

Go to top